Ouderbetrokkenheid

Foto 2

Wij vinden het belangrijk om goed contact met u te hebben. Aan het begin van elk nieuw schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken. Tijdens dit gesprek leert u de leerkracht van uw kind kennen en de leerkracht u ook.

Tweemaal per schooljaar zijn er 10-minuten gesprekken. Tijdens dit gesprek neemt de leerkracht u mee in hoe het op school gaat met uw kind. Vanaf groep 7 deelt uw kind mee aan dit gesprek. Ook dit is onderdeel van het Leren zichtbaar maken. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje ‘Missie en visie’.

Als de school weet wat er speelt in het leven van uw kind, kunnen we daar zo goed mogelijk mee omgaan tijdens de lessen op school. Daarom bent u altijd van harte welkom om problemen of misschien juist hele leuke dingen met ons te bespreken. Hieronder ziet u waarvoor u bij wie terecht kunt.

Gesprek met de leerkracht

Komt u gerust naar de groepsleerkracht met vragen en opmerkingen over uw kind. Als u kort met een leerkracht wilt spreken, dan kunt u na schooltijd de leerkracht buiten even aanspreken. Wilt u langer met de leerkracht praten, maakt u dan een afspraak, zodat u weet dat de leerkracht tijd voor u heeft. Aarzelt u vooral niet om te komen! De leerkracht wil het graag weten als uw kind zich niet fijn voelt, of als het huiswerk erg moeilijk gaat, of als u er iets leuks dat u wilt delen.

Gesprek met de directeur

Wilt u praten over algemene zaken op school (bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met hoe de dingen gaan op school)? Dan kunt u hierover met onze directeur Britt Reinsma praten. We luisteren naar u en denken graag met u mee, zodat zaken zich sneller oplossen dan wanneer u het met andere ouders bespreekt.

Gesprek met vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerkrachten en leerlingen is er ook een contactpersoon waarmee u vertrouwelijk uw probleem kunt bespreken. Op school is dit juf Ellen. We hebben ook een externe vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover vindt u in onze Schoolgids.

Klachten?

Er is een klachtenregelingsprocedure van ons bestuur Stichting Robijn. U vindt deze op de website www.stichtingrobijn.nl.

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.