Stichting Robijn

Foto 25

Stichting Robijn is op 1 mei 2008 ontstaan door het samengaan van de bestuurscommissies in IJsselstein en Nieuwegein. De naam Robijn staat voor Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein. Stichting Robijn vormt het bevoegd gezag over 11 onderwijslocaties in Nieuwegein en IJsselstein. De stichting herbergt een grote verscheidenheid aan scholen, zoals scholen voor daltononderwijs, een jenaplanschool, en een TOM school. Elke school straalt een eigen sfeer uit en heeft een schoolspecifieke organisatie. De scholen maken daarbij gebruik van uiteenlopende pedagogische en didactische methoden.

De stichting wil zoveel mogelijk kwantitatief als kwalitatief voorzien in de behoefte aan goed en pluriform onderwijs in de regio.

Robijn stelt zich tot taak optimale ontplooiingsmogelijkheden aan alle leerlingen te bieden om maximaal de aanwezige talenten te ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving.

Ieder kind heeft talenten. Wij stellen elke leerling in staat zijn of haar “persoonlijk record” te behalen met als doel te kunnen stralen en floreren in het verdere leven. Die tot bloei laten komen geeft een goede start voor het leven. Daarom staat het behalen van persoonlijke records centraal in ons onderwijs.

Robijn is een open en ambitieuze organisatie, die haar medewerkers aantrekkingskracht, ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen biedt. Wilt u meer informatie over Stichting Robijn.

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.