Midden- en bovenbouw

Foto 28

Taal

In groep 3 beginnen we officieel met het leren lezen. We werken met de methode Veilig leren lezen -Kim versie. In deze methode zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig verankerd. Dit garandeert een goede aansluiting op het onderwijs in groep 4. Het is een flexibele methode die we helemaal kunnen afstemmen op de behoeften van onze kinderen.

In groep 4 t/m 8 werken we intensief met de totaalmethode Alles-in-1 en Alles Apart. Daarnaast wordt intensief Blink ingezet. Dit is een complete leesmethode voor groep 4 t/m 8. Het is een combinatie van begrijpend lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen.

Schrijven

Wij werken met de methode Pennenstreken. Deze methode biedt de mogelijkheid het schrijfonderwijs te integreren met het aanvankelijk lezen in ‘Veilig leren lezen’, want kinderen die een letter hebben leren lezen, willen deze vaak ook meteen kunnen schrijven. In groep 3 leren de kinderen de 'kleine letters' en eenvoudige, eenlettergrepige woorden schrijven. Ook de (schrijf)motorische ontwikkeling krijgt veel aandacht.

Andere vakken

Vanaf groep 3 wordt gericht wereldoriëntatie gegeven. We gebruiken hiervoor ook de methode van “Veilig leren lezen”. Met alle geleerde letters gaan de kinderen op onderzoek uit in de wereld om hen heen (wereldoriëntatie). Vanaf groep 4 wordt de taalmethode Alles-in-1 hiervoor gebruikt.
Daarnaast geven we verder ook de vakken verkeer, tekenen en handvaardigheid, muziek, kunst en cultuur, bewegingsonderwijs, sociaal emotionele ontwikkeling, rekenen (Alles telt) en Engels (Join in!).
Binnen Alles-in-1 is een groot aanbod wat betreft tekenen, handvaardigheid en kunst en cultuur, waar we met plezier gebruik van maken. Daarnaast heeft De Schakel een abonnement op het Kunst en Cultuurmenu, en op een divers aanbod van de bibliotheek. Door de leerlingen wordt er gedurende de basisschoolperiode kennis gemaakt met verschillende disciplines; kunstprojecten, tentoonstellingen, toneel, dans, drama, film, maar ook mediawijsheid.
Meer informatie over Alles telt en Join in kunt u vinden onder het kopje ‘Een goede plek voor uw kind’.

21e eeuwse vaardigheden

Digitale geletterdheid en mediawijsheid: dit zijn competenties die leerlingen nodig hebben om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving met het beoordelingsvermogen om op het internet verstandige keuzes te maken, door informatie te beoordelen op betrouwbaarheid en te koppelen aan nieuwe toepassingen.

ICT

We werken op De Schakel in alle groepen op interactieve wijze met digitale schoolborden en Chromebooks. Op De Schakel is de hardware en software aangepast op een toekomstgerichte en adequaat te gebruiken wijze. In groep 1 en 2 werken de kinderen op computers. Deze worden gebruikt voor verwerking en extra oefenen. In het begin met begeleiding en naderhand kunnen de kinderen het zelf. Voor alle kinderen vanaf groep 3 is er een Chromebook beschikbaar. De Chromebooks worden ondersteunend gebruikt en vervangen geen lessen.

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.