Extra uitdaging

Foto 32

De Schakel biedt naast passend onderwijs ook een verrijkt onderwijsaanbod om leerlingen extra uit te dagen. Het aanbod voor de groepen 3 t/m 8 is voor de kinderen beschikbaar in de groepen of verwerkt in de methodes. Extra mogelijkheden zijn onder andere groeps-doorbroken werken.

In de onderbouwgroepen liggen er sterwerkjes in de taal-, reken- en puzzelkast. Deze werkjes bieden extra uitdaging op hoger niveau. Daarnaast is sinds schooljaar 2020-2021 de Zonnebloemgroep opgesteld. Deelname aan de groep wordt altijd bepaald door de leerkracht van uw kind. Tijdens de Zonnebloemgroep gaat uw kind samen met anderen zelfgekozen of door de onderwijsassistente gekozen activiteiten uitvoeren die extra uitdagend zijn.

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.