Ons profiel

Foto 31

Ons motto is: “De Schakel, maakt leren zichtbaar”.

Wij hebben daarbij de volgende kernwaarden:

  • Natuurlijk
  • Kindvriendelijk
  • Toekomstgericht

Daarnaast zijn de volgende waarden voor onze school essentieel:

Deze belangrijke (kern)waarden bepalen hoe wij te werk gaan op weg naar onze visie. Daarnaast vormen ze de basis voor onze pedagogische taak. Ze zijn uitgedrukt in termen van gedrag of manieren van denken: Hoe gaan we op school met elkaar om? Op welke waarden spreken we elkaar aan? Hoe werken we samen met onze kinderen en hun ouders?

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.