Stageplaatsen

Foto 29

De Schakel heeft in 2018 het Keurmerk Opleidingsschool behaald. Dit betekent dat De Schakel voldoet aan de criteria ‘opleidingsschool’ zoals geformuleerd in de handleiding Keurmerkopleidingsschool. Met dit keurmerk toont De Schakel aan een substantiële bijdrage te leveren van het opleiden aan aankomende leraren of ondersteunend personeel.

Pabo-studenten

Elk halfjaar is er een aantal stageplekken te verdelen onder Pabo-studenten van de Theo Thijssen Academie in Utrecht. Wil je stage lopen op De Schakel? Neem dan contact op met het stagebureau van de Theo Thijssen Academie.

ROC-studenten en andere opleidingen voor onderwijsassistent, sport en bewegen, ICT

De Schakel biedt ook studenten van het ROC de mogelijkheid om stage te lopen. Wil je in aanmerking komen voor een stageplek? Neem dan contact op met het stagebureau van het ROC.

HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening

We bieden ook jaarlijks een stageplek School Maatschappelijk Werk (SMW). Wil je in aanmerking komen voor de stageplek? Neem dan contact op met het stagebureau van de HU of met de directie van De Schakel.

Voor inhoudelijke vragen over je stage en mogelijkheden kun je contact opnemen met Martijn. Hij is de schoolopleider op De Schakel.

We zien je graag!

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.