Gezonde school

Foto 36

De Schakel hecht waarde aan actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een fris klimaat én aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Wij willen graag dat zij leren hoe je gezond kunt eten en bewegen.

Gruiten

Om ervoor te zorgen dat iedereen gezond blijft, eten de leerkrachten en de kinderen in de ochtendpauze groente of fruit. Gruiten noemen we dat op school. Bij de lunch is gezond eten en drinken dus ook belangrijk. Denk hierbij aan een gezonde, bruine boterham. Ook drinken wij op school zoveel mogelijk water.

Weet u even niet meer wat u mee kunt geven? Op internet zijn veel ideeën te vinden.

Gymnastiek

Bewegen zorgt ervoor dat kinderen beter kunnen leren. Daarom is er vanaf groep 1 twee keer in de week gymnastiek. Vanaf groep 3 is dit een keer in de gymzaal en een keer buiten.

Ons bewegingsonderwijs is erop gericht dat de kinderen:

  • kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten;
  • kennismaken met verschillende sporten en bewegingssituaties;
  • leren omgaan met elementen als spanning, winst en verlies;
  • een positieve houding ontwikkelen dan wel behouden m.b.t. deelname aan het bewegingsonderwijs.

Tijdens de gymlessen komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde:

  • bootcamp
  • gymnastiek
  • atletiek
  • spel

Missie en visie

De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen.

Het team

Het schoolteam van De Schakel bestaat uit een groep deskundige mensen die dagelijks met veel enthousiasme de kinderen onderwijzen en begeleiden.

Schoolgids & Formulieren

Onze schoolgids maakt je duidelijk waar wij als basisschool voor staan.